Bestuur S.V.Waalre  (KBO)  2020/2021

Voorzitter:                 Harrie de Greef

Secretaris:                 Wim Kremers

Penningmeester:       Lou Doorakkers 

Lid:                            Rieky Derks

Lid:                            Liesbeth Jansen

Lid:                            Jan van Barschot

 

Op dinsdag 15 september 2020 heeft de uitgestelde jaarvergadering plaats gevonden. In 2020 waren aftredend en niet herkiesbaar:

  • Joop van Bakel (Secretaris)
  • Theo Wouters (Penningmeester)
  • Margot Verhoeven 
  • Cees van Barschot
  • Hans van Greunsven

Graag vermelden we dat zij nog wel als vrijwilliger zullen doorgaan in de vereniging, waarvoor we hen zeer erkentelijk zijn.

Na de jaarvergadering gaat het dan aantredend bestuur bezien of er nog behoeften zijn aan nog meer bestuursleden.