Bestuur S.V.Waalre  (KBO)  2022/2023

Voorzitter:                 Harrie de Greef           0651528162

Secretaris:                 Wim Kremers              0620977114

Penningmeester:       Toon van Dijsseldonk   0655120784

Lid:                            Liesbeth Jansen           0646596051

Lid:                            Jan van Barschot          0647968516

 

Op dinsdag 22 maart 2022 heeft de jaarvergadering plaats gevonden. In 2022 was aftredend en niet herkiesbaar:

  • Mw. Rikie Derks

Graag vermelden we dat zij nog wel als vrijwilliger zal doorgaan in de vereniging, waarvoor we haar zeer erkentelijk zijn.

Na de jaarvergadering gaat het bestuur bezien of er nog behoeften zijn aan nog meer bestuursleden.