Bestuur S.V.Waalre  (KBO)  2020/2021

Voorzitter:                 Harrie de Greef

Secretaris:                 Wim Kremers

Penningmeester:       Toon van Dijsseldonk

Lid:                            Liesbeth Jansen

Lid:                            Jan van Barschot

 

Op dinsdag 22 maart 2022 heeft de jaarvergadering plaats gevonden. In 2022 was aftredend en niet herkiesbaar:

  • Mw. Rikie Derks

Graag vermelden we dat zij nog wel als vrijwilliger zal doorgaan in de vereniging, waarvoor we haar zeer erkentelijk zijn.

Na de jaarvergadering gaat het bestuur bezien of er nog behoeften zijn aan nog meer bestuursleden.