Welkom bij Kring Waalre

Senioren Vereniging Waalre  en Aalster Senioren Vereniging.

Gezamenlijk hebben we ongever 1000 leden.

Het verheugt ons dat beide afdelingen binnen de gemeente Waalre samen en/of  zelfstandig inspanningen kunnen verrichten, om haar leden een zo groot mogelijk aanbod te bieden in activiteiten; informatie, activiteiten en persoonlijke ondersteuning.

Wij nodigen u dan ook van harte uit van beider activiteiten gebruik te maken. In het week /maand programma van beide zullen wij de evenementen en activiteiten per locatie aangeven.

Gezamenlijke activiteiten zullen voornamelijk in het Huis van Waalre plaatsvinden.

Doelstelling Kring Waalre 

Door de sterk veranderende maatschappij; toenemende vergrijzing, ingrijpende veranderingen als gevolg van decentralisatie van het rijk naar gemeente en een terugtredend overheidsbeleid in zorg, welzijn en inkomen (pensioen) naar ouderen, ligt er een grote uitdaging bij de kringen en afdelingen van KBO Brabant om de handen in een te slaan. Daarnaast is er de ambitie van Kring KBO Waalre om het aantal senioren leden in Waalre te laten groeien .

De besturen van de Aalster Senioren Vereniging (ASV)en de Senioren Vereniging Waalre (SVW) zullen  samen als Kring Waalre en de Senioren Raad op  komen voor de belangen van de ouderen in de maatschappij. Samen staan wij voor belangenbehartiging op het terrein van wonen, zorg, welzijn, mobiliteit en inkomen.

Samen zorgen wij voor culturele ontmoetingen en sociaal contact.

Samen maakt sterk, hetgeen ook ledenvoordeel betekent.

Lid zijn van een seniorenvereniging is altijd de moeite waard!

Sluit u aan bij een van de seniorenvereniging S.V.Waalre  of A.S.V.